สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2558

26 พ.ย. 2558
27 พ.ย. 2558

ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2558
สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย : จะรุ่งหรือจะร่วง”
วันที่ 26-27พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องแมนดาริน A-B โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บาย เซ็นเตอร์พอยส์ กรุงเทพมหานคร


(โปรดกรอกแบบตอบรับ โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน)

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 2,500.-บาท

ลงทะเบียนหน้างาน จำนวน 3,000.-บาท

1. ลงทะเบียนออนไลน์ www.cufst.org ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 2,500.-บาท ได้ที่

ชื่อบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 045-251585-5
สาขา สภากาชาดไทย     ประเภท ออมทรัพย์

ในกรณีที่ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว แต่ชำระเงินหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จะต้องชำระเงินเพิ่มอีก 500.-บาท
ลงทะเบียนหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000.-บาท

2. นำหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมใบสมัครส่งมาที่ สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทางโทรสาร 0-2218-7036 , E-mail: cusenate2013@gmail.com หรือ แจ้งชำระออนไลน์

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมที่จะจ่ายให้กับธนาคารผู้เข้าร่วมประชุมต้องจ่ายแยกต่างหากจากค่าธรรมเนียม และนำหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาในวันประชุมวิชาการด้วย เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)