Written by Super User

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธาน ปอมท. และ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ปอมท. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนาทางวิชาการ ปอมท. ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง “การพิจารณาการขอตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ในมุมมองของกระทรวง อว.” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ บรรยายในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
🔰 รับชมการบรรยายย้อนหลังคลิก>> https://www.facebook.com/share/v/Hs8rCsMXuBYDoXwT/?mibextid=w8EBqM______________________________
📌 Follow us
🌐 Website : www.cufst.org
🎞 Youtube : https://www.youtube.com/@cufst
______________________________