01.

ประชุมวิชาการ 2565

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2565 วันที่ 17-18 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 10/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 10/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 11/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 11/2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ
Written by Super User
ประกาศ
 
ขอปิดให้บริการเว็บไซต์ ปอมท. https://www.cufst.org ชั่วคราว
วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น.
เนื่องจาก ผู้ให้บริการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ
จึงขออภัยมาในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
 
 
Written by Super Userขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 5 ด้านของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม


วิทยากรหลัก ดังนี้
 
1.ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์   [เอกสารประกอบบรรยาย Download ]
ประธานคณะทำงานด้านตำแหน่งวิชาการและความก้าวหน้าวิชาชีพของนักวิจัย
2. ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน [เอกสารประกอบบรรยาย Download  ]
ประธานคณะทำงานด้านกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. รศ.ดร.นันทนา คชเสนี [เอกสารประกอบบรรยาย Download ]
ประธานคณะทำงานด้านความเป็นเลิศนานาชาติ
4. รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล [เอกสารประกอบบรรยาย Download ]
ประธานคณะทำงานด้านธรรมาภิบาล
5. ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน [เอกสารประกอบบรรยาย Download  ]
ประธานคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลด้านคุณภาพอุดมศึกษา
 
  
รับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook ปอมท. https://www.facebook.com/watch/?v=2629603217309082