01.

ประชุมวิชาการ 2565

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2565 วันที่ 17-18 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 4/2565

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 5/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 6/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 6/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านต่อ
Written by Super User
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
 
Written by Super Userการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)