01.

ประชุม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User
 การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566
มหาวิทยาลัยนครพนม 

        สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจาก 29 สถาบัน ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
        ต่อมา อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการประชุมพร้อมมอบโล่ที่ระลึกแด่เจ้าภาพจัดการประชุม มอบเข็มกลัดที่ระลึกแด่อาจารย์พร พรมมหาราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจิรดา สุขสันต์หรรษา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ"

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 9/2566

🌟การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566


Written by Super User

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2566

- นิทรรศการทางการศึกษา (Smart University)
- เสวนาทางวิชาการ (Academic Seminar)

• อุดมศึกษาอัจฉริยะ: เปิดโอกาสเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
• ปัญญาประดิษฐ์: วิกฤติหรือโอกาสของการศึกษาไทย

- นำเสนอผลงาน (Oral/Poster Presentation)
• สายวิชาการ
• สายสนับสนุน
• นักศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนได้ที่
https://cufst2023.ru.ac.th

Written by Super User
สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566
วันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 


      รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการประชุม มอบโล่ที่ระลึก และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบันรับของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 8/2566
  • ผลการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
  • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.
  • ประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • การบรรยายพิเศษ "ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาประเทศ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม